ទន់

ជួសជុលសំឡេងរក្សាការកាត់ចេញនៅក្នុង Windows 10

ជួសជុលសំឡេងរក្សាការកាត់ចេញនៅក្នុង Windows 10៖ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព/ដំឡើងកម្មវិធីបញ្ជាអូឌីយ៉ូឡើងវិញ ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ឧបករណ៍បំពងសំឡេង បិទការបង្កើនសំឡេង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវីនដូ

អានបន្ថែម
ទន់

ជួសជុល Windows Audio Device Graph Isolation ការប្រើប្រាស់ CPU ខ្ពស់។

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុដែលដំណើរការ Windows Audio Device Graph Isolation បណ្តាលឱ្យមានការប្រើប្រាស់ CPU ខ្ពស់ និងវិធីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ CPU របស់វា!

អានបន្ថែម

បានផ្ដល់អនុសាសន៍

ប្រកាសពេញនិយម